Thema: Energietransitie en de capaciteit op het electriciteitsnet

Uniek projectbezoek

Graag nodigen we jou, maar ook een jongere uit je bedrijf of een collega die zich met dit onderwerp bezighoudt, uit voor een ledenbijeenkomst op een wel heel bijzonder project. Bergh Bouwsystemen, onderdeel van Bergh Bouwgroep realiseert in opdracht van energiecoöperatie Delta Wind de nieuwbouw van hun ‘energiehuis’. Dit initiatief zit vol duurzame oplossingen voor energie, materiaal, circulariteit (zoals de toepassing van meerpalen), biodiversiteit, waterkwaliteit en wordt de toekomstige inspirerende plek om te werken en samen te komen. Met trots vertellen zowel opdrachtgever, architect en aannemer over dit unieke project. Natuurlijk mogen we alles bekijken.

Hoe hebben zij dit project, in bouwteam, met alle uitdagingen in de huidige markt vorm kunnen geven? 

Bekijk de uitnodiging van Erik met beelden van het energiehuis.

Aansluitproblematiek / netcongestie

En we praten met elkaar over een andere uitdaging waar we voor staan: de netcongestie en aansluitproblematiek. Vakgroepmanager Jan van der Meer praat ons bij over de drukte in de ondergrond en de stand van zaken wat betreft de capaciteit op het electriciteitsnet. We hopen wat duidelijkheid te scheppen en er met elkaar een goed gesprek over te hebben.

Programma

16:00 - 16:15u Ontvangst en welkomstwoord
16:15 - 17:30u Toelichting op het project door:
  - Erik van den Bergh en Koen Haest van Bergh 
    Bouwsystemen
  - Monique Sweep, uitvoerend bestuurder Delta Wind
  - Ad Kil, architect Ro & Ad Architecten
  Gevolgd door een vrije rondgang en een korte pauze.
17:30 - 18:30u Jan van der Meer, vakgroepmanager Ondergrondse 
  Netwerken en Grondwaterbeheer over de drukte in de 
  ondergrond en op het electriciteitsnet. Jan en Joppe
  Duindam, coördinator verenigingszaken, gaan het gesprek 
  hierover met jullie aan.
18:30 - 20:00u Aanvang buffet en napraten
20:00u Afsluiting bijeenkomst

Luidt het nieuwe jaar in met een nuttige bijeenkomst over de transitie waar we allemaal voor staan en tref je collega’s uit de afdeling weer. Laat de locatie (net buiten onze afdelingsgrens) je niet weerhouden, maar plan wat extra tijd in je agenda vrij om te komen. We beloven je dat het de moeite waard is. En niet alleen de directeur is welkom. Neem een collega mee die dit onderwerp ook interessant vindt. Iedereen is welkom.

Bestuur Afdeling Brabant Mid-West en verenigingsmanager Petra Landmeter