Lessen voor een hoopvolle toekomst

Hoe geven we les over duurzaamheid, zodat onze leerlingen niet alleen problemen zien, maar een hoopvol perspectief ontwikkelen? Een perspectief dat laat zien dat keuzes en acties er toe doen en dat de toekomst geen voldongen feit is. Hoe informeer je leerlingen en vermijd je daarbij valkuilen, zoals het aanjagen van verlammende angst? Hoe passen we duurzaamheideducatie concreet toe in ons onderwijs?

 

Verfrissende Perspectieven op Duurzaamheidsonderwijs

Om leerlingen hoopvol naar de toekomst te laten kijken, moeten we onze onderwijsdoelen heroverwegen en vernieuwende didactische benaderingen verkennen. Misschien is de aanpak wel heel anders dan we gewend zijn.

Deze conferentie zal docenten inspireren om leerlingen te motiveren voor een hoopvolle toekomst. Je zult frisse ideeën, didactische mogelijkheden en lesmateriaal rond diverse duurzaamheidsthema’s meenemen, die direct toepasbaar zijn in jouw onderwijs. Ook is er aandacht voor de psychologische en emotionele achtergronden die het denken en handelen van leerlingen ten aanzien van duurzaamheid beïnvloeden. 

 

 

Samen Bouwen aan een Hoopvolle Toekomst

Duurzaamheid kan en zou in verschillende schoolvakken geintegreerd moeten worden. Een brede aanpak zorgt ervoor dat leerlingen beter begrijpen waarom duurzaamheid van belang is en met dat besef gedrag aanpassen en beslissingen nemen. 

Deze conferentie is bedoeld voor alle docenten (vakoverstijgend) in het voortgezet onderwijs, schoolleiders, toa’s en decanen die interesse hebben in lessen voor een hoopvolle toekomst.

 

Doe mee

Kom op 12 april naar de Hogeschool Utrecht en help mee om een toekomst te vormen waarin onze leerlingen met optimisme en daadkracht de wereld tegemoet treden.

Bekijk het hele programma op onze website

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren