Verdiepingscursus Cao Ziekenhuizen

De tweedaagse verdiepingscursus gaat in op de inhoudelijke aspecten van de Cao Ziekenhuizen. Wat is de achtergrond van een bepaling? En waarom staat het op deze wijze beschreven? Hoe pas je het toe in de praktijk? Deze en meer vragen worden beantwoord tijdens de training vanuit een theoretisch perspectief. De training heeft een interactief karakter en biedt de mogelijkheid om vragen in te brengen of knelpunten uit de praktijk te bespreken.

Onderwerpen
• Arbeidsduur en werktijden
• PLB (Persoonlijk Levensfase Budget)
• Salariëring
• Overwerk
• Onregelmatige dienst
• Leerlingen en salariëring
• Bereikbaarheidsdienst (aanwezigheids- en consignatiedienst)
• Vakantie
• Verlof
• Wet arbeid en zorg

Na deelname
Heb je inzicht in de achtergronden van de cao-bepalingen. Je begrijpt de betekenis en de reden waarom de afspraak zo is geformuleerd. Vanzelfsprekend bent je daarom ook beter in staat om de cao toe te passen zoals hij is bedoeld.

Voor wie
Je ziekenhuis of instelling is NVZ-lid en je bent medewerker van de afdeling P&O of HRM. Je hebt minimaal twee jaar ervaring met het toepassen van de Cao Ziekenhuizen. 
Heb je geen of minder dan twee jaar ervaring, dan raden wij je aan de Basiscursus Cao te volgen. Tussen het volgen van de basiscursus en de verdiepingscursus moet minimaal 1 jaar tussentijd zitten.

Datum: Vrijdag 16 en 23 februari 2024
Tijd: 09:30 uur - 16:30 uur 
Locatie: Jaarbeurs (Beatrixgebouw) te Utrecht

Prijs € 745,- (onze trainingen zijn vrij van BTW)

Algemene Voorwaarden
Op deze cursus zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 

Meer weten
Heb je een vraag over trainingen van de NVZ? Neem dan contact op met Heleen Steenbeek via 06 12 17 80 90 of mail naar trainingen@nvz-ziekenhuizen.nl.