Het programma van het Webinar monitor Dakloosheid

14 maart 2024

11:00 - 12:00
 1. Aanleiding en uitgangspunten monitor (VWS/VNG):
  - Nationaal actieprogramma dakloosheid
  - Relaties met andere monitoren (telonderzoek, CBS-landelijke schatting)

   
 2. Algemene opzet monitor (CBS)
  - Jaarlijkse uitvraag door CBS; in 2024 over 2022 en 2023
  - Persoonsgegevens (incl. BSN) van daklozen
  - Gezamenlijke aanleverinspanning door centrumgemeenten, GGD’en, MO-organisaties
  - Groeimodel
  - Samenwerking met VNG-R en Valente bij binnenhalen respons

   
 3. Scope van aanlevering: definitie van dakloosheid (CBS/Valente):
  - ETHOS-light classificatie
  - Definities type opvang
  - Uitsluiting: BW-cliënten, VO-cliënten

   
 4. Aanleverproces (CBS/VNG realisatie):
  - Van aanlevering tot publicatie in vogelvlucht: aanleveren, verrijken en publiceren
  - Tijdslijn voor aanlevering: deadlines
  - Aanleverproces: schematisch in 5 stappen
  - Aan te leveren variabelen: aanmaakdatum bestand t/m reden beëindiging

   
 5. Vragen van deelnemers