Gematigde Groei: 
rapport van de Staatscommissie Demografische Groei 2025

De Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 is op verzoek van de Tweede Kamer door het (nu demissionaire) kabinet in 2022 ingesteld. Het rapport van de commissie behandelt demografische scenario’s richting 2050, de gevolgen daarvan voor ruimte, voor economie en voor publieke voorzieningen en biedt de politiek handelingsmogelijkheden vanuit het perspectief van brede welvaart en sociale cohesie.

Het vormgeven van een gematigde groei van de bevolking tot 2050 is volgens de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 essentieel voor de brede welvaart in Nederland. Om voor iedereen in Nederland wonen, zorg en onderwijs toegankelijk te houden en leefbaarheid te bevorderen is een kwalitatief hoogwaardige economie nodig. In samenhang daarmee zijn politieke keuzes nodig over de gewenste omvang en vormen van migratie.

De commissie heeft scenario’s voor Nederland in kaart gebracht, net als de manieren waarop de overheid hier invloed op kan uitoefenen. Hier treft u het volledige rapport Gematigde groei van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 aan.