Duurzaamheid in de bouwbranche

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSR) vereist dat bedrijven vanaf 2025 hun duurzaamheid gaan rapporteren. Zelfs als u nog niet aan de minimale eisen voldoet, is deelname van cruciaal belang. De impact van de CSRD strekt zich uit door de gehele toeleveringsketen, waarbij elke schakel bij zal moeten dragen aan een duurzamere verantwoordelijkere bouwsector.

 

Maar wat betekent dit concreet voor uw bedrijf? Hoe kunt u rapporteren op een manier die niet alleen voldoet aan de normen, maar die ook uw inzet voor duurzaamheid weerspiegelt? En nog belangrijker, hoe kan deze verplichting een springplank zijn voor uw bedrijf om voorop te lopen in cruciale thema's zoals energieneutraal en emissievrij bouwen, circulair bouwen, en het bevorderen van klimaatadaptatie en biodiversiteit?

 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren