Inhoud break-out rondes

1: Brede baten van werk en sociale zekerheid

Het ministerie van SZW werkt aan werk en sociale zekerheid voor mensen. Maar wat levert dat op, naast werk en hopelijk uitstroom naar werk? Praat in deze break out-sessie mee over wat ons werk voor mensen bijdraagt aan hun gezondheid, het voorkomen van schulden of het verminderen van de verleiding tot crimineel gedrag. Vanuit de wetenschap zijn er allerlei studies naar deze zogenaamde ‘brede baten’ verricht. Hoe kunnen we deze inzichten inzetten in het beleid van SZW?

2: De toekomst van sociale ontwikkelbedrijven

Nog steeds hebben veel mensen met een arbeidsbeperking geen werk. Daarom zijn deze groepen vaak afhankelijk van aangepast of gesubsidieerd werk. Sociaal ontwikkelbedrijven (voorheen: Sw-bedrijven) spelen een belangrijke rol in het bieden van dit werk. SZW werkt met partijen uit het veld aan een toekomstvisie van Sociale Ontwikkelbedrijven en benut daarin graag inzichten vanuit de wetenschap. In deze break-out sessie leren we van elkaar over de do’s en dont’s op het gebied van begeleiding naar werk.

3: Effecten van transities op de arbeidsmarkt

In een snel veranderende wereld, worden ook nieuwe vaardigheden van mensen verwacht. Bijvoorbeeld bij de energietransitie: zijn er genoeg mensen die hiervoor opgeleid zijn of de skills hebben om dit te realiseren? Bij welke beroepen, opleidingen en regio’s ontstaan knelpunten of juist kansen? Vanuit SZW zijn we continu bezig met inspelen op wat de verschillende transities in de wereld vraagt van werknemers. In deze break-out sessie praten we met elkaar over de nieuwste  inzichten die hierover bestaan.

4: Werk maken van arbeidsmigratie

Arbeidsmigratie is bijna niet weg te denken uit de Nederlandse geschiedenis. Ook de komende jaren zijn arbeidsmigranten in bepaalde sectoren onontbeerlijk. Dit roept veel vragen op in ons land en het onderwerp is niet weg te denken uit de kranten. Vragen te over. Hoe gaan we om met arbeidsmigranten? Hoe zorgen we dat er genoeg draagvlak voor hen is in Nederland? En welke vaardigheden en (leef)omstandigheden zijn er nodig voor mensen om hier te werken? In deze break-out sessie gaan we met elkaar in gesprek over hoe we wetenschappelijke inzichten kunnen benutten in het beleid van SZW.

5: Kansen en risico's van AI voor werkenden

De bredere toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) kent tal van kansen en risico’s voor de verschillende beleidsterreinen van SZW. Het is daarom belangrijk om de AI-ontwikkelingen goed te monitoren en door te vertalen naar wat hier beleidsmatig voor moet worden geregeld. Daarbij gaat het onder andere om de effecten op verschillende beroepsgroepen, de morele implicaties en de effecten op ongelijkheid van algoritmisch management. Ook de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen profiteren van AI en de mogelijkheden voor het bieden van meer maatwerk in de dienstverlening vormen een vraagstuk. In deze sessie proberen wij verder zicht te krijgen op alles wat er komt kijken bij het werken met en toepassen van AI.

6: Gelijke kansen naar de toekomst

De Nederlandse samenleving verandert de komende periode in omvang en samenstelling. De culturele diversiteit neemt toe en Nederland wordt steeds grijzer. Tegelijkertijd is er sprake van verschil in kansen en maatschappelijke posities voor uiteenlopende bevolkingscategorieën en die verschillen zijn hardnekkig. Dit heeft gevolgen voor de sociale samenhang in ons land. Het dwingt urgentie voor de vraag wat voor samenleving we willen zijn en welke aandachtspunten dat geeft voor het integratie- en samenleven beleid. Wat zijn de belangrijkste thema’s die we moeten onderzoeken binnen het samenlevingsperspectief? Wat laten we dan liggen? De inzichten in deze sessie moeten beleidsmakers en beleidsonderzoekers helpen om gelijke kansen richting de toekomst te creëren.