Samen doorbouwen aan WaU 

 

In Nederland hebben we als overheid veel dingen goed geregeld. Toch gaat het soms onbedoeld mis, waardoor mensen soms verdwalen of zelfs in de knel komen, en hebben ambtenaren te weinig ruimte om passende oplossingen te bieden. Dit kan en moet beter. Daarom startte het kabinet het meerjarige overheidsbrede beweging Werk aan Uitvoering, ook wel WaU.

In de afgelopen 3 jaren hebben we - publieke dienstverleners, departementen en de politiek - samen grote en kleinere stappen de goede kant op gezet om de publieke dienstverlening menselijker, wendbaar en toekomstbestendig te maken. Zodat die beter aansluit op de verwachtingen en behoeften van de samenleving. Hierbij zijn mooie stappen gezet. Dit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Daarom organiseren wij op donderdagmiddag 14 maart a.s. in de Glazen Zaal de bijeenkomst 'Samen doorbouwen aan WaU'. Op deze middag staan we samen stil bij de opbrengsten vanuit het programma WaU en specifiek de inzet vanuit de sporen. Waarbij we ook vooruitkijken naar de komende jaren, waarin we gezamenlijk blijven inzetten op de WaU beweging.

U bent van harte welkom om deel te nemen.
Indien u aanwezig wilt zijn dan verzoeken wij u zich hier te registreren. 

De bijeenkomst is alleen fysiek te volgen en bij uitstek hèt moment om uw collega’s uit andere netwerken te ontmoeten en persoonlijk te spreken.

We hopen u op 14 maart te mogen verwelkomen!