Aanmelden

Bijeenkomst master Recht & Arbeid

 

Datum: 26 maart 2024

Locatie: KAP2 1.028

 

Beste studenten,

Wij nodigen jullie graag uit voor een bijeenkomst op dinsdag 26 maart, aansluitend op het laatste hoorcollege AR II. Op die manier willen we elkaar nog eens informeel ontmoeten en bijpraten over jullie masterervaringen tot nu toe.
 

De bijeenkomst staat gepland van 13.00h tot 14.30h en wij zorgen voor de lunch. Om voedselverspilling tegen te gaan, willen we graag weten hoeveel eten we zullen bestellen. Vandaar de keuze voor dit registratieformulier.

Zien we jullie op 26 maart om 13.00h?
 

Namens de hele sectie sociaal recht,

Saskia Montebovi, coördinator Master RA

Algemene voorwaarden

Data
De Universiteit Maastricht gaat vertrouwelijk met uw gegevens om, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens worden gebruikt voor het toesturen van – indien door u aangegeven – informatie over andere voorlichtingsactiviteiten. Bovendien worden uw gegevens gebruikt voor interne analyses t.b.v. het verbeteren van onze informatievoorziening naar aankomende studenten. Uw gegevens worden na 1 jaar verwijderd uit onze systemen, tenzij u zich aanmeldt bij de Universiteit Maastricht, dan komen uw gegevens in onze studentendatabase te staan. Mocht u vragen hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens door de Universiteit Maastricht dan kunt u contact opnemen met privacy@maastrichtuniversity.nl

Beeldmateriaal
Onze evenementen kunnen worden vastgelegd op foto en/of video. Dit beeldmateriaal kan (nu of in de toekomst) worden gebruikt voor educatieve en promotionele doeleinden, publicatie op internet zoals de website van de Universiteit Maastricht en publicatie op de social media kanalen van de Universiteit Maastricht. Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je de organisatie van het evenement op de hoogte stellen.