Aanmelden externe validatiedag Hogeschool Rotterdam

Beste collega,
 

Graag nodigen wij je uit voor onze aankomende Externe Validatiedag, waarbij we samen de kwaliteit van onze afstudeerprogramma's kritisch zullen bekijken. Daarnaast zullen we tijdens deze dag ook samenkomen met afgevaardigden van de curriculumcommissies om te praten over thema's die landelijk spelen.

De gesprekken die gevoerd worden op de Externe Validatiedag zijn gericht op het geven van feedback en feed forward, met als doel elkaar te versterken en ons onderwijs te verbeteren.

Deelnemers krijgen toegang tot een gezamenlijke Teamstegel, waarin we materiaal kunnen plaatsen en delen. Meer informatie hierover en de voorbereidingsopdracht volgt binnenkort.

Wij kijken ernaar uit om samen te werken aan de verdere ontwikkeling van onze afstudeerprogramma's en om waardevolle gesprekken te voeren over actuele onderwijsthema's tijdens deze Externe Validatiedag.