Community Duurzame Veilige Delta

 

De zeespiegel stijgt en de rivieren raken voller. In de toekomst willen we blijven wonen en werken in de Zuidwestelijke Delta. Waterveiligheid is een opgave die ons allen raakt en die vraagt om een multidisciplinaire benadering met aandacht voor klimaat, techniek, ruimtelijke inrichting, ecologie, en maatschappij. Vanuit het Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden en aangesloten partners willen we samen met Hogeschool Rotterdam verkennen hoe we een hechte community kunnen vormen rondom waterveiligheid waarin opgavegericht en multidisciplinair leren, werken en onderzoeken centraal staan. Naast kennisontwikkeling draagt dit bij aan het opleiden van jonge professionals in dit belangrijke domein.

In een werkbijeenkomst gaan we samen leren en onderzoeken hoe dit werkt!


Wij nodigen u van harte uit om mee te denken op vrijdagmiddag 7 juni van 12:30 – 16:00 uur in het Drijvend Paviljoen (de drijvende bollen) op het RDM terrein, Directiekade 15, 2611 AL in Rotterdam.

 

Programma 

 

12:30

Inloop met lunch

 

13:00

Welkom en opening door voorzitter

Arie de Gelder, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Kennismaking: wat verwacht en hoop je van deze bijeenkomst?

 

13:10

De opgave: een duurzame en veilige delta

Pieter Jacobs, Programmamanager Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden

 

13:30

Welke thema’s en onderzoeksvragen leven er?

Brainstorm in drie rondes (duurzaamheid, veiligheid, onze delta) onder leiding van de voorzitter

 

Pauze (20 min) – incl. clusteren van de onderwerpen

 

14:30

Opgavegericht leren, werken en onderzoeken in een community

Martine van den Boomen, lector Assetmanagement Hogeschool Rotterdam

 

14:40

Een community zijn we samen, hoe organiseren we dit?

Rondetafelgesprek en terugkoppeling onder leiding van de voorzitter

 

Pauze (10 min) – even laten bezinken, wat vind je ervan?

 

15:30

Evaluatie: Hoe kijk je terug op deze bijeenkomst?

Vervolg: Hoe wil je hier (persoonlijk) mee verder?

Samenvatting en aanbieden resultaten door de voorzitter

 

16:00

Afsluiting en borrelWij kijken ernaar uit u welkom te mogen heten op vrijdag 7 juni. U kunt zich aanmelden via onderstaande knop. Graag horen wij dit indien mogelijk voor woensdag 22 mei.

 


Hartelijke groeten,

 

Pieter Jacobs (RWS/Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden), Arie de Gelder (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard), Peter Blommaart, Harrie Dommershuijzen, Arlette van Hoeven en Martine van den Boomen (Hogeschool Rotterdam)