Masterclass: Integrale aanpak voor een veilig werkklimaat

Veilig werken komt bijna dagelijks in het nieuws, vooral als het misgaat. Voor bestuurders is het een thema dat telkens weer de aandacht vraagt. 
Vorig jaar mei hebben we een masterclass gehouden over grensoverschrijdend gedrag n.a.v. een casus in Amphia. Daaropvolgend zijn handvatten gedeeld om een veilige werkomgeving te bevorderen en de kans op grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk te maken. Uiteindelijk willen we een stap verder: van een cultuur waarin we sturen op wat er misgaat, naar een psychologisch en sociaal veilig werkklimaat. Dat is niet alleen goed voor het welzijn en werkplezier van medewerkers, maar óók voor de kwaliteit van het werk. Zo’n werkklimaat is mogelijk door te kiezen voor een integrale aanpak.

Hoe deze aanpak eruitziet, weten we dankzij een pilot die gehouden is onder een aantal algemene en academische ziekenhuizen. De pilot heeft een integrale aanpak voor sociale en psychologische veiligheid in de branche ziekenhuizen opgeleverd, inclusief een set aan instrumenten, gericht op een veilig werkklimaat op alle niveaus van de organisatie. De aanpak en het instrumentarium hebben een wetenschappelijke basis. 

In december 2023 heeft het NVZ-bestuur deze aanpak omarmd en gepleit voor het verder brengen hiervan door middel van het delen van goede voorbeelden. Alleen dan komen we voorbij de handelingsverlegenheid, die nu nog vaak optreedt bij onveiligheid op het werk.
In de masterclass van 2 juli zullen twee bestuurders hun ervaringen met de aanpak met ons delen.

De masterclass ‘Integrale aanpak voor een veilig werkklimaat’ vindt online plaats op
dinsdag 2 juli 2024 van 08.00 – 09.00 uur en is alleen bestemd voor bestuurders.

Programma

Welkom - inleiding op het thema 
Edo Schubert, lid raad van bestuur Dijklander Ziekenhuis en lid van de BAC Arbeidsmarkt.

Onderzoek - Rob van Eijbergen, hoogleraar Integriteit van Organisatie aan de Universiteit voor Humanistiek, belicht de opbrengsten van onderzoek naar een veilig werkklimaat. Hoe kan een veilig werkklimaat worden bereikt en welke rol kan de bestuurder hierbij spelen?

Aanpak - William Bertrand, bureau Dinsdag
Gaat in op de resultaten en het vervolg van de pilot: de integrale aanpak, instrumenten en een begrippenkader. Kenmerkend voor de integrale aanpak is dat deze gericht is op het bereiken van gewenst gedrag en het voorkómen van ongewenst gedrag en daarnaast in tweede instantie op de reactie, afhandeling en nazorg als toch ongewenst gedrag heeft plaatsgevonden. 

Reflectie - Bestuurders aan het woord: Houke Klomp, lid raad van bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep en Kim Hurkens, lid raad van bestuur ZorgSaam. 
ZorgSaam deed mee aan de pilot en Noordwest ziekenhuisgroep haakte daaropaan. Beide instellingen zijn na de pilot met de Integrale aanpak verdergegaan. Welke inzichten heeft dit opgeleverd, waar liepen zij tegen aan en welke volgende stappen zien zij voor zich? 

Naast bovenstaande programmaonderdelen is er ruimte voor vragen en het gesprek met elkaar. 

Voor vragen kunt u mailen naar arbeidsmarkt@nvz-ziekenhuizen.nl.