De Groenbemesterdag

Groenbemesters krijgen steeds meer aandacht! Ze worden geteeld om diverse redenen: organische stofvoorziening, stikstofbinding, mineralenvoorziening volggewas, verbetering bodemstructuur, bestrijding water- of winderosie, voederwinning of om nematodenbestrijding of een combinatie van deze. Daarnaast is de verplichting vanuit wet- en regelgeving ook een belangrijke reden. Voor Wageningen University & Research (WUR | Open Teelten) en Agrio een reden om De Groenbemesterdagen te organiseren.
Met de combinatie van een afwisselend en actueel inhoudelijk programma, een rondgang over het proefveldenterrein en bijdragen van betrokken standhouders bouwen WUR en Agrio door op de succesformule om de akkerbouwers vooraf, tijdens en na het evenement goed te informeren over de juiste keuze en timing van de groenbemester. Waarbij het naast de keuze voor de groeiduur er ook gekeken wordt naar inwerkmethode. Het proefveld biedt de nodige ruimte om nieuwe groenbemesters of andere innovaties op het gebied van de groenbemesterteelt te laten zien.

 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren