Congres bedrijfsethiek in de praktijk, Rotterdam 2024

Tijd voor bedrijfsethiek

 

Op 27 juni van 14:00 tot 17:00 uur vindt het congres Bedrijfsethiek plaats op Hogeschool Rotterdam (Kralingse Zoom 91). Businessprofessionals, ethici en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om mee te denken over de grote morele uitdagingen waar het bedrijfsleven zich vandaag de dag mee geconfronteerd ziet.

De dag opent met de presentatie van de nieuwe bundel Tijd voor bedrijfsethiek over moreel beraad, filosofie en compliance. Deelnemers krijgen een gratis exemplaar van de bundel mee.

Tijdens deze middag zijn er inspirerende korte lezingen en is er gelegenheid tot netwerken. Ook is er ruimte voor interactie. Onder begeleiding van lector en auteur Jelle van Baardewijk en zijn collega’s experimenteren we met moreel beraad, een soort groepsreflectie over netelige morele vraagstukken.

Dit congres wordt georganiseerd door Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam, in samenwerking met het Thijm Genootschap en Centrum Ethos van de Vrije Universiteit.

Bedrijfsethische thema’s op deze dag:

De middag opent met een aantal lezingen met de volgende thema's:

 • De uitdagingen van praktische bedrijfsethiek
 • Grote vragen rond bedrijfsethiek
 • Het belang van een brede compliance (waarden en regels)
 • Moraal in aandelenhandel
 • Onderwijs en ethiek

Na deze lezingen zijn er break-out sessies over morele vraagstukken:

 • Hoe organiseer je veiligheid op de werkvloer  (vrij van grensoverschrijdend gedrag, pesten e.d.)?
 • Hoe ga je om met serieuze meningsverschillen (polarisatie) op het werk en op sociale media als Linkedin?
 • Hoeveel verantwoordelijkheid draagt een bedrijf voor de maatschappij en hoe kun je die verantwoordelijkheid vergroten?
 • … er is ook ruimte om zelf casuïstiek in te brengen

Inzichten en praktische handvatten rond theorie en methode:

Gedurende zowel de lezingen als de break-out sessies komen er verschillende methodologische kwesties aan de orde:

 • Hoe voer je een goed moreel beraad (gezamenlijk intervisie over morele vragen)?
 • Hoe verhouden praktische en theoretische ethiek zich tot elkaar?
 • Welke theoretische bouwstenen horen in het bedrijfsethiekonderwijs anno 2024?
 • Hoe doe je aan ethiek zonder politiek te worden (of kan dat niet)?  

 

Sprekers

Jelle van Baardewijk  lector Bedrijfsethiek

Wim Dubbink professor Bedrijfsethiek

Marloes de Jong compliance manager (KLM)
Björn Kijl ondernemer

Voor wie is deze dag interessant?

 • Ondernemers en iedereen werkzaam in het (grotere) mkb met een interesse in morele vraagstukken.  
 • Professionals die zich bezig houden met ethiek, zoals communicatiedeskundigen, compliance officers, kyc-medewerkers. Ook bij grotere organisaties.
 • Docenten die inspiratie zoeken voor ethiekleerlijnen en ethiekcursussen

  Er zijn geen kosten verbonden aan dit congres.

 

Programma

14:00 uur

Inloop

14:30 uur Lancering boek Hoog tijd voor bedrijfsethiek
15:00 uur Beknopte lezingen van verschillende sprekers
16:00 uur Break-out sessies
17:00 uur Borrel!