Zelf het vak Design Engineering voor Fysici ervaren en doen

Precies een jaar nadat de vwo-leerlingen de middelbare school hebben verlaten, werken onze eerstejaarsstudenten van Technische Natuurkunde van de TU Delft aan hun eindopdracht van het vak Design Engineering voor Fysici (DEF), een vak waarin studenten leren hun natuurkundige kennis in te zetten bij het maken van echte fysieke objecten. Hiervoor ontwerpen de studenten een opstelling die een natuurkundig fenomeen demonstreert. Zo zullen ze onder andere aan de slag gaan met een Van der Graaff generator, resonantie in een 2D ruimte, Chladni platen, het foto-elektrisch effect en een nevelvat. De opstelling moet bruikbaar zijn voor hun natuurkundedocent(e) van vorig jaar, dus het is toepasbaar in uw les! Deze eindopdrachten worden op vrijdag 28 juni gepresenteerd.

Terwijl de studenten op die dag de laatste hand leggen aan hun opstelling voor de presentatie op de Science Fair nodigen we u, als docent, graag uit om de essentie van het vak DEF te ervaren door een technisch natuurkundige ontwerpopdracht te doen. Deze opdracht komt direct uit de colleges die ook door de studenten zijn gevolgd. Voor een lunch wordt gezorgd. Na afloop wandelen we naar het terrein van Lijm & Cultuur om het werk van de studenten te bekijken en met hen in gesprek te gaan.