LSH010 ontbijt 15 september 2022

Wie mag volgens u niet ontbreken tijdens dit ontbijt? Mogen wij deze persoon uitnodigen? Zo ja, kunt u dan een naam en e-mail adres vermelden?