Mentaliseren Bevorderende Therapie voor Adolescenten

MBT-A Basiscursus

Voor wie

Klinische Psychologen, Psychotherapeuten, GZ-psychologen, Psychologen, Psychiaters en Hbo’ers werkzaam in de GGZ.

Doel van de MBT-A cursus

Aan het eind van deze cursus heb je een beter begrip van het concept mentaliseren en hoe dit een rol speelt in een therapieproces met adolescenten. Ook heb je een MBT-A behandelplan leren opstellen, geleerd specifieke problemen met mentaliseren tijdens een therapieproces met jongeren te herkennen en heb je handvatten gekregen hoe hier mee om te gaan.

Er wordt aandacht besteed aan de diagnostiek van het mentaliseren en hoe een focusformulering en crisisplan te maken op een MBT-A manier.

Je hebt geleerd te werken met het arousalniveau binnen een therapie en jouw interventies aan te passen aan het op dat moment aanwezig niveau van mentaliseren bij de adolescent.

Programma MBT-A

Naast de theoretische aspecten is er in deze cursus veel aandacht voor het bevorderen van een mentaliserende houding bij de deelnemers en het actief oefenen van vaardigheden. Dit betekent dat er geregeld gebruik wordt gemaakt van interactieve vormen en dat er van jou een eigen inbreng wordt verwacht evenals de bereidheid naar jezelf te kijken.

Natuurlijk wordt uitgebreid ingegaan op het concept mentaliseren, hoe dit onder druk staat in de adolescentie en wat dit betekent voor het werken met MBT bij deze doelgroep. Het ontwikkelingsperspectief van de adolescentie brengt met zich mee dat je ook vaak werkt met groepen met leeftijdsgenoten en met familieleden.

In deze cursus wordt er daarom ook aandacht besteed aan het werken met groepen en belangrijke anderen in het leven van de adolescent.

Toetsing

De derde cursusdag worden alle deelnemers gevraagd een casusconceptualisatie te maken zoals in de cursus uitgelegd en daarbij een korte reflectie te schrijven. In totaal is dit twee à drie a4-tjes.

Accreditatie is/wordt aangevraagd:

  • FGzPT
  • NVvP
  • NVP
  • NIP
  • NVO
  • SKJ
  • FVB

Andere accreditaties kunnen mogelijk in overleg worden aangevraagd. Je kunt hierover contact opnemen via opleidingen@centrumhecht.nl.

Docenten

Nicole Muller, is psychotherapeut en gezinstherapeut en MBTjeugd (MBTK, MBTA en MBTF) practioner, supervisor en opleider, erkend door Anna Freud Centre Londen. Tevens supervisor voor de NVP, VKJP, VGCT en NVRG en werkzaam bij Centrum Hecht.

Merlijn Rutten, is psychotherapeut en tevens MBTK practioner, supervisor en opleider erkend door Anna Freud Centre Londen en werkzaam bij Centrum Hecht.

Studiebelasting

Contacturen: 18 uur
Thuisstudie: 6 uur

Praktisch

Groepsgrootte: maximaal 14 personen
Data:
Nog niet bekend
Tijd: 09:30u - 16:00u
Kosten: € 825,- (incl. vegetarische lunch, koffie/thee)

Locatie

Centrum Hecht Opleidingen, Kanaalpark 157, 2321JW Leiden

Coronamaatregelen

In deze cursus kan anderhalve meter afstand gehouden worden. We vragen deelnemers om een zelftest te doen voor deelname aan deze cursus en bij klachten natuurlijk thuis te blijven. In de ruimte wordt goed geventileerd door het raam regelmatig open te zetten en door een luchtzuiveringsapparaat. Deelnemers wordt gevraagd een extra vest of kledingstuk mee te nemen. De lunch wordt in aparte lunchpakketten per persoon geserveerd.

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren