Welkom bij de Agile Leadership Academy, uw opleidingspartner voor de Agile organisatie op gebied van:

 • Agile
 • Scrum
 • Agile Leadership
 • Ontwikkelingen binnen 'The responsive enterpise' zoals:
  • Lean Startup
  • Canvas
  • Design thinking
  • etc...

Veel organisaties transformeren zich momenteel naar een wendbare organisatie. Zo’n Responsive Enterprise vraagt een andere manier van organiseren. Niet alléén vergt het nieuwe skills, maar ook ontwikkeling van zelf organiserend vermogen en passende leiderschapsvaardigheden. 

Implementeren van AGILE SCRUM alléén is wat ons betreft niet genoeg. Belangrijk, maar dan begint het vaak pas. Aansluiten bij de behoefte van uw klanten is bijvoorbeeld niet iets wat je oplost met een framework als Scrum. Dat gaat veel meer over een mindshift en dat zit vooral in onze leadership trainingen en workshops. De Kernploeg levert daarom niet alléén de basis trainingen, maar ook trainingen die daarop voortborduren. Het actief onderhouden van de relatie met uw klanten door actief feedback te vragen moet u in staat stellen om u snel aan te kunnen passen aan de marktvraag.

Een wendbare Agile organisatie voldoet aan de eisen van de 21e eeuw. Hiervoor is ook het gewenste leiderschap nodig dat daar bij past. Aanpassen is onvermijdelijk als je vooruit wilt, maar hoe en waarheen? Onze trainingen bieden u hierop de antwoorden die u zoekt.

Leiderschap als startpunt

Uw organisatie wendbaarder maken begint met een heldere ‘bedoeling’. Natuurlijk zijn de agile filosofie - die zich kenmerkt door haar responsiviteit op wat er in de omgeving gebeurt - en de scrum methodologie waardevol en effectief, maar wanneer dat gecombineerd wordt met management dat zijn oorsprong heeft in de ‘ijzeren’ 19e eeuw dan is het behalen van succes voor uw organisatie in ieder geval twijfelachtig.
Waar men van een team vraagt zichzelf te organiseren binnen een helder kader, waar men vraagt om samenwerking op basis van vertrouwen, daar is rigide ‘command and control’ op zijn minst niet meer wenselijk. Het duurzame succes van de transformatie van uw organisatie is afhankelijk van de kwaliteit van het leiderschap.

Onze trainingsportfolio bevat de laatste concepten, die zich hebben bewezen in de praktijk. We werken hiervoor o.a. nauw samen met dr. Jan Vlietland van de Agile Practice, autoriteit op het gebied van Responsive Enterprises.

Naast deze oplossingen bieden we veel maatwerkoplossingen. Graag komen we bij u op bezoek om onze portfolio toe te lichten en om onze hulp bij uw transformatie te verkennen. 

Download hier ons  portfolio agile practice academy - 1.1.pdf voor een nadere uitleg.

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren