29 maart 2022

13:00 - 13:30

Ontvangst

13:30 - 13:40

Opening door dagvoorzitter Leonie Koops (docent/ onderzoeker Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap TU Delft)

13:40 - 14:15

Claudia van Orden (Hogeschool Windesheim) over beleid en uitvoering van sociale voorwaarden in aanbestedingen

14:15 - 14:45
Hans Bakker (Regiomanager Beter Aanbesteden Bedrijven) praat u bij over het programma Beter Aanbesteden
14:45 - 15:15
Jos van Alphen (Aanbestedingsinstituut) en Joost Haest (ACA GWG en Aanbestedingscentrum Techniek Nederland) delen trends en ervaringen in de (sociale) aanbestedingspraktijk
15:15 - 15:45

Pauze

15:45 - 16:20

Jan-Paul Boutkan (Provincie Overijssel) vertelt hoe een aanbestedende dienst goede resultaten kan boeken met doordacht sociaal beleid

16:20 - 16:55

Jan van Ulst brengt een inspirerend verhaal over sociaal ondernemen met impact in de groensector

16:55 - 17:00

Afsluiting

17:00 - 18:00

Borrel