30 maart 2023

13:00

Ontvangst

13:30

Opening door dagvoorzitter Marleen Hermans (hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw TU Delft)

13:40

Programma Beter Aanbesteden door Sander Bastianen, programmamanager Beter Aanbesteden a.i.

14:10

Uitgangspunt 3 A4: Meer resultaat met een compacte uitvraag door Tessa Ammerlaan, inkoopadviseur Rijksinkoopsamenwerking

14:45

Ontvangen en behandelen van klachten bij aanbestedingen door Maarten Rauws, concernadviseur juridisch/ inkoop Provincie Utrecht

15:15

Pauze

15:45

Waardevolle varianten ontvangen met Team Value door Jeffrey Rampaart, projectmanager bij o.a. Gemeente Zeist, en Joost Fijneman, programmamanager Aanbesteden en duurzaamheid CROW

16:20

Waarom het anders moet en hoe het anders kan; Twee korte presentaties over alternatieve paden in het plaatsen van opdrachten

16:55

Afsluiting

17:00

Borrel

18:00

Einde