Online seminar "Accelerate Prevention"

Op woensdag 31 maart 2021 van 13-15 uur organiseren de Taskforce Kennisagenda Preventie 2018 en de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) route 'Gezondheidsonderzoek, preventie en behandeling', waaronder de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) een online seminar.

Tijdens dit online seminar komen onderwerpen uit de Kennisagenda Preventie voor het voetlicht. Hoe kunnen we alle interventies en innovaties op het gebied van preventie versterken en benutten zodat we preventie echt versnellen?!

Diverse experts van de Taskforce Kennisagenda Preventie spreken met elkaar over een breed palet aan thema's rondom gezondheidsbevordering en het voorkomen van ziekte. Het gaat daarbij om: diversiteit, motivaties voor gezond gedrag, leefomgeving, eHealth, big data en innovatieve onderzoeksmethoden. Thema's die allemaal raakvlak hebben met de NWA route en van toepassing zijn op het brede terrein van gezondheidsonderzoek.

Het seminar gaat in op goede voorbeelden uit de praktijk, wetenschap en beleid. En het toont ook wat nog nadere aandacht en actie behoeft. De impact van de Covid19-pandemie komt nadrukkelijk ter sprake.

Het online seminar wordt vanuit UMCU Julius centrum uitgezonden en is via een livestream te volgen. Zie voor het verkrijgen van de link naar de livestream de informatie onder aanmelden boven in het menu. 

 

 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren