Live lezing: Achterblijvend Randland als prijs van kennissamenleving?

 

Donderdag 12 Mei, 20.00 uur
Aula, Minderbroedersberg 4-6

 

Prof. dr. Jan Latten
Emeritus hoogleraar Demografie, Universiteit van Amsterdam

 

Nederland immigratieland maakt een demografische boom door. Dat geldt echter nauwelijks voor de randen van het land waar de bevolkingsgroei stagneert. Immigranten en talentvolle jongeren in een kennissamenleving richten zich vooral op centrale steden. Dat geldt ook voor Limburgse jongeren. Al decennia onttrekken binnenlandse verhuisstromen namelijk  diplomabezitters aan Limburg en andere perifere regio’s. De braindrain kristalliseert steeds meer uit in regionale en sociale ‘kloven’ in het land. Suksesregio’s en achterblijvenderegio’s lijken steeds verder uiteen te groeien door hergroepering van de bovenlaag in de bevolking. Jan Latten toont met harde feiten hoe juist hoger opgeleiden onbedoeld de regionale en sociale ongelijkheid in het land aanjagen. Moeten we regionale verschillen zien als de prijs van vooruitgang of is meer bijsturing gewenst? 

12 mei 2022

20:00 - 21:30