Aanmeldformulier voor het afscheid van COO Ben Voorhorst op 28 januari 2021. 

Registration form for the farewell event for COO Ben Voorhorst on 28 January 2021.

 

Met deze aanmelding registreren wij uw persoonsgegevens. Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens? TenneT hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en acht het van essentieel belang dat alle persoonsgegevens zorgvuldig en veilig worden verwerkt. Op onze website vindt u meer informatie over hoe TenneT omgaat met de privacy- en gegevensbescherming. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op via secretariaatcoo@tennet.eu.

With this registration we register your personal data. What happens to my personal data? TenneT attaches great importance to the protection of your personal data and considers it essential that all personal data is processed carefully and securely. You will find more information about how TenneT deals with privacy and data protection on our website. If you have any questions in this regard, please contact us at secretariaatcoo@tennet.eu.