19 november 2021

10:15

Aanvang Ledenvergadering
De vraag naar Energie-infrastructuur door de industrie, en de mogelijke samenwerking met aannemers door VEMW voorzitter Gert Jan Lankhorst

10:45

Reactie vakgroep op ontwikkelingen Energie-infrastructuur door Harold Lever

11:00

Vakgroepvergadering:
•    Mededelingen vanuit bestuur KBNL, Guido van Tongeren en Fries Heinis
•    Korte toelichting resultaten 2021
•    Jaarplan 2022 en aanpassing
     organisatie vakgroep
•    Begroting 2022
•    Voordracht nieuwe bestuursleden

12:00

Afsluiting