Webcast Antistolling en bloedingen

Donderdag 8 december 2022 | Hilversum

Gegevens deelnemer

Zakelijke gegevens

In het kader van GDPR leeft Springer de wet- en regelgeving na zoals deze wordt gesteld door deze wet. Voor deze nascholing geldt dat het een samenwerking betreft tussen Springer en Bristol Myers Squibb en dat zij elk hun eigen doel en middelen bepalen in de verwerking van persoonsgegevens. Springer en Bristol Myers Squibb zijn daarmee afzonderlijk verwerkingsverantwoordelijken. De privacyvoorwaarden die van toepassing zijn vindt u hier: Springer Healthcare & Bristol Myers Squibb