Dies Natalis 2023

Dit is het aanmeldformulier voor de viering Dies Natalis  van de Universiteit van Amsterdam op maandag 9 januari 2023.

Please register here for the celebration of the Dies Natalis of the University of Amsterdam, Monday, 9 January 2023.

 

Programma / Program
14.15 - 15.00: Inloop / Walk-in (Aula, Singel 411)
15.00 - 16.45: Viering / Celebration Dies Natalis (Aula, Singel 411)
16.45 - 18.00: Receptie / Reception (Maagdenhuis, Spui 21)
18.00 - 21.30: Diner / Dinner (Hotel Krasnapolsky, Dam 9)