VAN NANO TOT GIGA – VAN LOSSE ATOMEN TOT GEHELE AARDE

Op donderdag 2 februari 2023 vindt het jaarlijkse bètasymposium plaats van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland. Op het symposium ontmoeten bètadocenten en TOA’s uit het voortgezet onderwijs elkaar en is er ruimte om van en met elkaar te leren. Onder andere experts uit het bedrijfsleven, vaksteunpuntcoördinatoren, vakdidactici en hogeronderwijsinstellingen delen hun ideeën en ontwikkelingen. Het thema zal dit jaar in het teken staan van nano tot giga, van losse atomen tot de gehele aarde.