Mogen we uw ideeën horen voor de toekomst van Soest en Soesterberg?

Brainstormdag omgevingsprogramma’s
bedrijven en organisaties

Woensdag 28 juni 12:00 – 17:00 bij De Soester Duinen.

Onze gemeente heeft een mix van de meest bijzondere landschappen van het land: we hebben duinen, heuvels, polders, bos en akkers. Ook zijn Soest en Soesterberg populaire dorpen om te wonen, werken en recreëren. Maar hoe passen alle wensen die we hebben in de beperkte ruimte die er is? Tegen welke knelpunten loopt u aan? Welke keuzes zou u maken? Kortom: wat vindt u belangrijk voor onze gemeente in de toekomst? 

Graag nodigen we u uit om op woensdagmiddag 28 juni hier met ons over na te denken. Want uw kennis is waardevol voor de toekomst van onze gemeente.    

Waarom doen we dit?  
We willen dat al onze inwoners ook in de toekomst hier fijn kunnen wonen, werken en recreëren. Hoe we omgaan met onze ruimte is daarbij een belangrijk onderdeel. Daarom hebben we in 2021 een omgevingsvisie gemaakt waarin staat hoe we willen dat Soest en Soesterberg er in 2040 uitzien. Nu gaan we bedenken hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen.  

Hoe pakken we dat aan? 
We maken zes omgevingsprogramma’s. Ze gaan over Wonen, Mobiliteit, Werken, Water, Groen en Energietransitie. Al deze thema’s hebben impact op de ruimte in onze gemeente. Daarom bekijken we ze ook in samenhang met elkaar.  

Uw ideeën en wat we daarmee doen 
We gaan nu met participatie aan de slag. Uw ideeën en die van inwoners zijn belangrijk voor ons. Want we maken de plannen voor de toekomst van uw dorp. En nee, we kunnen niet alle ideeën overnemen. Daar zijn we heel duidelijk over. Maar we kijken goed naar wat wel kan. We hopen dat u een stukje van uzelf terugvindt in de plannen en dat we samen onze gemeente voor de toekomst nog beter kunnen inrichten.  

En wat gebeurt er na woensdag 28 juni? 
Naast participatie doen we nu ook veel onderzoeken naar bijvoorbeeld huidige en verwachte ruimtelijke plannen. Na de zomer bespreken we de uitkomsten van de participatie en onderzoeken met de raad. Daarna maken we de omgevingsprogramma’s. De gemeenteraad neemt over een aantal onderdelen hierin eind 2023 nog een besluit. Het college stelt in het voorjaar van 2024 de omgevingsprogramma’s vast.  

Voor het programma en informatie over de subsessies. Klik hier.

Heel graag zien we u op 28 juni in bij de Soester Duinen.
Deelname is gratis, en aanmelden kan tot 22 juni, i.v.m. de inkoop van de lunch.

Tot ziens op 28 juni! 

De projectgroep omgevingsprogramma’s namens ,

Wethouders Karin Scholten, Aukje Treep, Liesa van Aalst en Osman Suna