Dies Natalis 2023

Dit is het aanmeldformulier voor de viering van de Dies Natalis van de Universiteit van Amsterdam op maandag 9 januari 2023.

Please register here for the celebration of the Dies Natalis of the University of Amsterdam, Monday, 9 January 2023.

 

Programma / Program
14.15 - 15.00: Inloop / walk-in  (Aula, Singel 411)
15.00 - 16.45: Dies Natalis (Aula, Singel 411)
16.45 - 18.00: Receptie / Reception (Maagdenhuis, Spui 21)