Caspir module 6 - Leiderdorp - 19 juni 2024

©aliber Academie onderdeel van Rijn en Duin nodigt wij u graag uit voor de bijeenkomst ten behoeve van de her- certificering van uw behaalde CASPIR certificaat. Deze bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door de COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG). De CAHAG* heeft in samenwerking met de NVLA*, afdeling praktijkverpleegkundigen van de V&VN*, het NHG* en de werkgroep longfunctie van de NVALT* deze CASPIR Refresher Course ontwikkeld. 

Als de vijf modules van CASPIR gevolgd zijn en de cursus met minimaal een voldoende is afgesloten, ontvangt u een certificaat. Dit certificaat is 3 jaar geldig. U komt voor her- certificatie in aanmerking als u minimaal tweemaal in de 3 jaar een opfrismodule van de CASPIR hebt gedaan. Deze opfrismodule wordt de Refresher Course genoemd. Het certificaat kan alleen verlengd worden als in een praktijk zowel een beoordelaar als een uitvoerder aan de eisen voor her- certificering voldoen.

Programma

Casuïstiek bespreking volgens een vast sjabloon met als consulenten Mevr. H. Horn en of Dr. G. Westerhof, longarts(en) en Dr. D. van Rijn , kaderarts  staat tijdens deze avond centraal.

Er zijn een aantal eisen voor her- certificering:

 1. Minimaal 2 maal per 3 jaar actief volgen van de CASPIR Refresher Course.
 2. Het inleveren van een portfolio met de laatste 8 Spiro’s (inclusief beoordelingsformulier ingevuld door zowel de beoordelaar als de uitvoerder).


Voorbereiding
Ter voorbereiding voor deze avond wordt ervan u verwacht dat u een casus voorbereidt, welke moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 1. Aanlevering in PowerPoint.
 2. Patiëntgegevens geanonimiseerd.
  -  Bestaande uit een anamnese (met voorgeschiedenis), lichamelijk onderzoeksgegevens (indien van toepassing), verdere onderzoeksgegevens.
  -  Spirometrie met flow- volumecurve en volume- tijdcurve, parameters (FVC, FEV1, PEF en FEV1/FVC) en liefst de parameters van de pogingen pre- en post voor het beoordelen van de herhaalbaarheid.
 3. Tenslotte, indien van toepassing, één of meerdere vragen bij de casus.

Gelieve deze casus voor 16 mei 2024 per e-mail aan te leveren via scholing@rijnduin.nl t.a.v. Caspir M6 -19 juni 2024

Als dit voor u de tweede maal in de 3 jaar is dat u de CASPIR Refresher Course volgt, komt u in aanmerking voor her- certificering van uw certificaat en dient u naast bovenstaande opdracht, ook onderstaande opdrachten te voldoen.

 1. Aanlevering van een portfolio met de laatste 8 Spirometrieën (inclusief beoordelingsformulier ingevuld door zowel de beoordelaar als de uitvoerder) aan de regionale longfunctie analist ter beoordeling van de kwaliteit en de interpretatie.


De portfolio's dienen voor 16 mei 2024 verstuurd te worden naar: scholing@rijnduin.nl t.a.v. Caspir M6 -19 juni 2024

LET OP! - Inleveren materiaal – LET OP!
Per koppel of organisatie dient u materiaal in te leveren. U ontvangt na aanmelding een e-mail met het format die ingestuurd kan worden.

 
Docenten

De CASPIR Refresher Course wordt verzorgd door:

 • Dirk van Rijn, kaderhuisarts Astma/COPD
 • Guus Westerhof en of Hilde ten Horn,  Alrijne Ziekenhuis


Accreditatie
De cursus is voor 3 punten geaccrediteerd door het NHG, de CADP, de V&VN en de NVvPO.

Functionele certificering

Als u deze bijeenkomst twee maal heeft gevolgd, zult u een nieuw certificaat voor interpretatie en uitvoering van Spirometrie ontvangen.

 

Attentie
Meld u zich binnen één week voor aanvang van de nascholing af, dan zijn wij helaas genoodzaakt om €25,- administratiekosten in rekening te brengen. Dit bedrag zal aan de huisartsenpraktijk worden gefactureerd.


 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren