24 September 2021

15:00 - 15:20

Welkom en expositie van duurzame projecten

Ecorunner

Solarboat

Students4sustainability

15:20 - 15:30

Opening door Tim van der Hagen (Voorzitter/Rector Magnificus TU Delft) en Eveline van Rijswijk (dagvoorzitter)

15:30 - 16:00

Paneldiscussie I

Stelling 1:  Technologie gaat de wereld redden

Stelling 2:  De aanpak van klimaatverandering is te belangrijk om aan politici over te laten  

Stelling 3: De wal zal het schip keren. Door extreme weersomstandigheden zullen we gedwongen worden om in actie te komen

16:00 - 16:10

Pauze

16:10 - 16:50

Paneldiscussie II

Stelling 4: We moeten het nieuwe Binnenhof in Amersfoort gaan bouwen 

Stelling 5: Nederland is niet belangrijk, de focus moet liggen op het afremmen van de CO2 uitstoot en het beperken van de schadelijke gevolgen in ontwikkelingslanden

Stelling 6: Er moet een ‘global fossil fuel non-proliferation treaty’ komen

16:50 - 17:00

Plenaire bespreking en afsluiting

17:00 - 18:00

Borrel