Dag van Beleid en Uitvoering 

 

Op donderdag 23 mei 2024 om 10:00 uur vindt het congres ‘Arbeidsmigratie in goede banen’ plaats bij Gooiland in Hilversum. Het congres wordt georganiseerd door het Interdepartementaal Projectteam Arbeidsmigranten (IPA) samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Tijdens het congres bespreken we aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden de huidige stand van zaken drie jaar na de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Waar staan we nu, wat zijn goede voorbeelden en succesvolle aanpakken die werken? En welke aandachtspunten zijn er voor verdere samenwerking? Dit doen wij samen met sleutelpersonen in beleid, bestuurders en vertegenwoordigers van ministeries, gemeenten, provincies, vakbonden, arbeidsmigranten, werkgevers, brancheorganisaties, uitzendbureaus, huisvesters en inspectiediensten.