Studiogasten

Tijdens het plenaire programma zullen verschillende studiogasten aan het woord komen. Hier vind je meer informatie over de sprekers. Deze lijst wordt de komende periode aangevuld.

Onze gastheer Maarten Bouwhuis

Maarten BouwhuisGastheer en gespreksleider voor de middag is Maarten Bouwhuis. Maarten is wekelijks te horen bij BNR Nieuwsradio en veelgevraagd presentator, debatleider en dagvoorzitter. Hij presenteerde verschillende programma’s, waaronder BNR in Bedrijf. Sinds de coronacrisis presenteert hij de rubriek ‘In Bedrijf Blijven’, waarin verhalen werden opgetekend van ondernemers die vertellen hoe ze tijdens de coronacrisis in bedrijf blijven. Ook maakte Maarten de podcast ‘Voorbij de Anderhalve Meter’ over het leven in het nieuwe normaal. Zijn stijl is bevlogen, inhoudelijk, scherp en met humor op het juiste moment. Als vader van schoolgaande kinderen is hij inmiddels ook ervaringsdeskundige als het gaat om thuis lesgeven in coronatijd!

Joelle Staps

Joelle StapsJoëlle Staps is adjunct-directeur bij GGD GHOR en heeft zitting in de stuurgroep Gezonde School. Hiervoor was zij werkzaam als plaatsvervangend directeur sport bij VWS en had in die rol ook te maken met het programma Gezonde School. Joëlle is van mening dat ieder kind naast een leuke schooltijd, een gezonde schooltijd verdient en draagt het programma Gezonde School dan ook een enorm warm hart toe.

 

 

Iris Kummeling

Iris KummelingAls programmamanager houdt Iris Kummeling zicht op alle onderdelen van Gezonde School en op de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor het programma. Met de focus gericht op samenwerking koerst Iris aan op het bereiken van meer scholen die werken aan een gezonde leefstijl van hun leerlingen en studenten. Dat is in coronatijd een uitdagende opgave, maar samen met haar collega’s van het programmateam Gezonde School, de thema-instituten en de Gezonde School-adviseurs bereikt zij mooie resultaten. Iris brengt ervaring mee uit zowel de gezondheidsbevordering als het onderwijs en is dus binnen Gezonde School helemaal op haar plek.

Marloes Kleinjan

Marloes KleinjanMarloes Kleinjan werkt als programmahoofd Jeugd bij het Trimbos-instituut en als hoogleraar Youth Mental Health Promotion aan de Universiteit Utrecht. Ze is betrokken bij verschillende grote nationale prevalentiestudies naar de mentale gezondheid van jongeren. Ook werkt ze aan verschillende preventie- en interventieprojecten op het gebied van mentale gezondheid en middelengebruik. Marloes is betrokken bij verschillende onderzoeken naar hoe het gaat met jongeren en jongvolwassenen tijdens corona en denkt op verscheidene plekken mee over wat nu nodig is om duurzaam te investeren in de mentale gezondheid van jongeren in deze tijd.

Vivian Kruitwagen

Vivian KruitwagenVivian Kruitwagen is projectleider Gezonde School-aanpak binnen het RIVM. Zij is in Nederland dé expert op het gebied van kwalitatieve en duurzame leefstijlverandering in het onderwijs. Vivian is mede-ontwikkelaar van de Gezonde School-aanpak, die leidt tot blijvende resultaten voor elke school. Vanuit haar rol in het landelijk programmateam Gezonde School houdt Vivian zicht op toekomstige nationale en internationale ontwikkelingen.

 

Jaap Seidell

Jaap SeidellJaap Seidell is sinds 2002 hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is vooral betrokken bij onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van overgewicht en de effectiviteit van maatregelen en interventies die kunnen leiden tot betere preventie en zorg bij overgewicht en obesitas. Momenteel richt hij zich in het bijzonder op voedselbeleid en op de ontwikkeling van interventies in huishoudens, buurten, scholen en in de zorg. Hij is veelgevraagd als expert in de media (televisie, kranten, debatten) en schreef de afgelopen jaren enkele honderden columns voor onder meer het Parool, Ad Valvas en het Financieele Dagblad. Hij publiceerde ruim 500 artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, hoofdstukken in boeken en rapporten voor de organisaties als de Wereldgezondheidsorganisatie.

Paul Oomens

Paul OomensPaul Oomens is sinds 2012 directeur van de MBO Raad, de vereniging van alle door de overheid bekostigde mbo-scholen. Tussen 1997 en 2012 was hij werkzaam bij de ministeries OCW, SZW en EZ. Hij heeft een ‘gezonde leefstijl’ hoog in het vaandel staan voor alle medewerkers en studenten van mbo-scholen. Als voorzitter van de Stuurgroep Gezonde School zet hij zijn uitgebreide ervaring ook in als het gaat over de samenwerking in de driehoek gemeente, GGD en scholen in het primair, voortgezet en mbo-onderwijs.

 

Mariken Leurs

Mariken LeursAls een van de grondleggers van het programma Gezonde School voelt Mariken Leurs zich als een vis in het water in de stuurgroep. Hoewel ze momenteel als hoofd van de Corona Gedragsunit bij het RIVM zich vol inzet om met gedragsinzichten het beleid te voeden, blijft ook gezondheid in het onderwijs haar na aan het hart liggen. “Kinderen groeien en leren continu, zowel thuis, als op school en in hun vrije tijd. Gezonde volwassenen zijn voor hen belangrijke rolmodellen. Door krachten te bundelen en ook van elkaar te leren, dragen we pas echt bij”, aldus Mariken.

Pamela van Kessel

Pamela van KesselPamela van Kessel werkt als Gezonde School adviseur bij GGD Haaglanden. Ze is al meer dan meer dan 10 jaar met veel plezier betrokken bij Gezonde School. 
Zij vindt het in dit werk belangrijk om goed zicht te krijgen wat de vraag is van de school en wat er speelt in de omgeving rond de school en daarop aan te sluiten. Samenwerking met uitvoerende partners zoals jeugdgezondheidszorg, andere welzijnspartners en de gemeente kan hierbij helpen. Gezonde School gaat meer dan alleen over een aanpak op school. Pamela is van mening dat een gezonde omgeving helpt bij het vanzelfsprekend maken van gezond opgroeien. Zowel thuis, op school, bij je sportvereniging als in de buurt waarin je woont.

Elly Dekker 

Elly DekkerElly Dekker is senior beleidsadviseur publieke gezondheid bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Zij stimuleert gemeenten in te zetten op preventief gezondheidsbeleid en het sluiten van lokale preventieakkoorden met private en publieke lokale partners. Elly gelooft in de beweging van veel partijen met inwoners om een gezonde leefstijl voor iedereen mogelijk te maken.

Voor de VNG neem zij deel aan de overlegtafels van het Nationaal Preventieakkoord en is zij opdrachtgever voor het VNG ondersteuningstraject Lokale Preventieakkoorden. 

Yolanda van Hoorn

Yolanda van Hoorn - Zit met Pit!Yolanda van Hoorn is de oprichter en eigenaar van Zit met Pit! Yolanda zorgt ervoor dat we tussendoor in beweging komen.  Zit met Pit! is een lespakket voor de bovenbouw van het primair onderwijs. Het ultieme doel van Zit met Pit! is aandacht voor beweging als vast onderdeel van de lesdag. Hun slogan: ‘Meer bewegen begint bij minder zitten’. Zit met Pit! is sinds 2017 een erkende Gezonde School-activiteit.  

 

 


 Timzingt

TimzingtOok aan dit congres werkt cabaretier Timzingt mee; met zijn scherpe observaties zorgt hij voor een vrolijke noot mét boodschap op verschillende momenten tijdens het congres. Timzingt kent de ins en outs van de uitdagingen van deze tijd; hij is vader van vier kinderen, waarvan drie schoolgaand, en parttime natuurkunde docent op een middelbare school. Welke ervaringen heeft hij met een gezonde leefstijl op school en hoe doe je dat; lesgeven in coronatijd?

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren