Van harte nodigen we je uit voor het landelijke congres van het Mobility Mentoring® Netwerk Nederland. Op donderdag 9 november 2023 gaan we met professionals in de sociale dienstverlening ‘Uit de hokjesgeest’.

Tijd: 9:30 – 15:00 uur
Locatie: de Observant in Amersfoort

Mensen die te maken hebben met sociale en financiële problemen lopen tegen hokjes aan. Juist voor de mensen die onder langdurige stress staan, is rationeel handelen lastig en hebben we het veel te complex gemaakt. Het doorbreken van dezelfde problemen, die generatie op generatie doorsijpelen, lijkt maar niet te lukken. 

Dit vraagt om een brede aanpak, gebaseerd op wetenschap en praktijkervaring. We moeten realistischer naar mensen kijken, niet alleen naar cijfers maar ook naar de verhalen. Het is tijd dat we uit de hokjesgeest komen. En dat de inwoner weer aan het roer komt!

Programma: de inwoner aan het roer
Tijdens een gevarieerd programma krijg je kennis, inspiratie, tips en voorbeelden om het rationele mensbeeld te doorbreken en inwoners duurzaam vooruit te helpen. Je krijgt de laatste kennis en inzichten en concrete handvatten in werksessies over onder meer:

  • Inclusief coachen – hoe houd je in het coachen rekening met (culturele) achtergrond, uitsluiting en trauma.
  • Inrichting (communicatie)systemen – hoe communiceer je helder naar je inwoners?
  • Nieuw begin voor (ex)gedetineerden – hoe kun je mensen weer mee laten doen in de maatschappij?
  • GrowCare – verhalen en voorbeelden uit een brede aanpak die bewoners en organisaties in samenhang laat groeien.

De deelsessies maken wij binnenkort bekend. Je ontvangt dan direct een link waar je kunt aangeven bij welke twee deelsessies je aanwezig wilt zijn.

Voor wie
Iedereen die werkt aan sociale steun voor inwoners. Denk aan professionals in het sociaal domein (uitvoerend én beleid), bijvoorbeeld bij gemeenten en welzijnsorganisaties maar ook hun samenwerkingspartners zoals woningcorporaties, bewindsvoerders, reclassering.

Prijs: €75,- (excl. Btw)
Let op: leden van het MM-Netwerk NL betalen €50,- (excl. Btw) en krijgen twee gratis kaarten. Meld je daarom voordat je je inschrijft even bij je projectleider.

Meld je nu aan!

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren