Aanmelden

Rijkswaterstaat is gezamenlijk met marktpartijen de transitie “Op weg naar een Vitale Infrasector” ingegaan. Gezamenlijk werken we de komende jaren aan verbetering van de condities op het gebied van samenwerking, financiële gezondheid en ruimte voor innovatie en leren.

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt de transitieagenda door het EIB en PwC jaarlijks gemonitord, wat vorig jaar heeft geleid tot een eerste monitoringsrapportage. De voorlopige conclusies en aanbevelingen zijn vorig jaar met succes besproken in een breed samengestelde groep bestaande uit betrokkenen van Rijkswaterstaat, marktpartijen en andere stakeholders. Ook dit jaar wordt de transitieagenda weer gemonitord. De bevindingen worden besproken op 15 november 2022 van 10.00-12.00 uur met vertegenwoordigers vanuit verschillende brancheorganisaties, andere opdrachtgevers en kennisinstellingen.

Het consultatiegesprek is te volgen via een livestream. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich via dit formulier aanmelden. U ontvangt dan te zijner tijd een link waarmee de livestream is te volgen.