16 februari 2023

08:45

Inloop

09:00

Welkomstwoord en bespreking doel van de contactgroep

09:05

Activiteiten en ondersteuning op het gebied van digitalisering door Dennis Mollet, specialist Digitalisering BNL
 

09:25

Gesprek onder de deelnemers

10:45

Afsluiting