Basiscursus Cytologie en histologie van bloed en beenmerg