Cursus ‘Cytologie en histologie van bloed en beenmerg’ voor medici en klinisch chemici