Welkom 

De kwaliteit van beleid is een thema wat een belangrijk onderdeel is van je werk. Ook in het coalitieakkoord wordt er aandacht aan besteed. Verschillende ontwikkelingen hebben daaraan bijgedragen, waarbij we niet om de toeslagenaffaire heen kunnen. Die affaire heeft zichtbaar gemaakt hoe belangrijk het is om goed na te denken over je beleidsvoornemens, daar al vroeg met beoogde uitvoerders over te spreken en ook na te denken over de vraag hoe het beleid kan worden bijgesteld als het in de praktijk toch anders uitpakt dan je verwacht.

Om te markeren dat het maken van beleid een vak is, en je daar gestructureerd mee aan de slag kan, organiseren we op woensdag 29 maart a.s. de Dag van het Beleid. Tijdens deze dag ontmoet je andere beleidsmakers en word je op weg geholpen bij de inzet van verschillende beleidsinstrumenten zoals het Beleidskompas. Daarnaast reflecteren bewindslieden en andere prominente sprekers op de wereld waarin beleid wordt gemaakt.

De Dag van het Beleid is alleen fysiek te volgen en er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar. Op deze site kun je je aanmelden en je keuze voor de workshops maken. 

We hopen je op woensdag 29 maart te ontmoeten!

De Dag van het Beleid komt tot stand in samenwerking met de andere interdepartementale programma’s Werk aan Uitvoering, Grenzeloos Samenwerken en het IBP.

Team Beleidskompas