5 juni | bijeenkomst 'Nieuwe technologieën'

Vanuit het samenwerkingsverband platform Build (partners Hanzehogeschool, Dutch Process Innovators, Future Insight, de Energiehub050, BAM regio Noord, Ophen Ingenieurs, Platform Fokus en Koninklijke Bouwend Nederland) worden er dit jaar meerdere bijeenkomsten georganiseerd rondom het thema digitalisering.

Op 5 juni staat het thema 'nieuwe technologieën' centraal, met de nadruk op Artificial Intelligence en 3D Renoveren. Het programma is samengesteld vanuit BuildinG en BAM Groningen.

De gebouwde omgeving waarin we leven wordt steeds complexer. Tegelijkertijd stellen we hogere eisen aan de standaard van onze leefomgeving, wat vraagt ​​om betere veiligheid en kleinere foutmarges. Ook de belasting van de gebouwde omgeving en infrastructuur is groter, en zien we de druk toenemen wat betreft klimaateisen. We kunnen deze uitdagingen alleen aangaan met nieuwe technologieën en door digitalisering in de bouwsector. Tijdens deze bijeenkomst zullen er voorbeelden gegeven worden van hoe digitale technologieën, en in het bijzonder Artifical Intelligence, handig kunnen worden ingezet.

Voor meer informatie over opkomende events, neem een kijkje op het platform en zie welke interessante bijeenkomsten gepland staan in de agenda.