22 juni 2021

15:00 - 15:02

Welkom door dagvoorzitter Franc Klomp, Het ConsultancyHuis

15:02 - 15:22

De fabriek van de toekomst
Brainport industries is de bakermat van open innovatie. Dé plaats waar succesvolle bedrijven en instituten uit de regio de innovatie- en concurrentiekracht van de hightech maakindustrie vleugels geven. Dit alles komt samen op de Brainport Industries Campus: de fabriek van de toekomst. John Blankendaal, directeur Brainport Industries, geeft ons inzichten in de succesfactoren en lessons learned.

15:22 - 15:42

Energie uit Water: een nieuwe industrie met oplossingen voor leveringszekerheid.

Energie uit water kan een significante rol spelen in een CO2 vrij-energiesysteem in 2050. De innovaties van vandaag bieden bovendien kansen voor verbeterde waterveiligheid en waterkwaliteit van de Nederlandse Delta; om eilanden te verduurzamen; en om de opbrengsten van windparken te maximaliseren. De export kansen van deze oplossingen zijn enorm, waarmee een nieuwe Nederlandse industrie kan uitgroeien, die voortbouwt op onze internationale reputatie op de nexus energie & water. NEN ontwikkelt vandaag de standaarden om de toekomstige commercialisering van de sector te ondersteunen.

Peter Scheijgrond | Voorzitter Dutch Energy from Water Association (EWA) op uitnodiging van NEN

15:42 - 16:02

Verslimmen van infra door middel van IoT keten.
Innovatieve use-cases voor het verslimmen en efficienter inrichten van de infra operatie, door het inzetten van IoT asset monitoring.

Paul Mignot, With the Grid

16:02 - 16:22

Ontwikkelingen net- en scenario rekenen.
Ons elektriciteitsverbruik verandert in razendsnel tempo en daarmee het elektriciteitsnet. Om inzicht te krijgen in deze veranderingen en de bijkomende gevolgen voor de infrastructuur maakt Enexis gebruik van netrekentooling. In deze presentatie gaan we dieper in op de ontwikkelingen op gebied van netrekenen.

Colin Willemsen, Phase to Phase en Aykut Uysal, Enexis 

16:22 - 16:44

Dagelijkse inkoop regel- en noodvermogen TenneT met alle marktaanbieders
TenneT kan sinds vorig jaar noodvermogen op dagbasis veilen ipv weekbasis. Florijn App & Web Solutions ontwikkelde daarvoor niet alleen een nieuw veilingplatform, maar ook een innovatief algoritme waarmee veel sneller ingekocht kan worden tegen de scherpst mogelijke prijs. Tennet aan het woord over de stand nu en de voordelen op weg naar de volledige invulling van het Clean Energy Package.

Aernoud Florijn, Florijn App & Web Solutions en Bob Mantel, TenneT

16:44 - 16:45

Afsluiting