Hieronder is alle informatie te vinden over de metrolijnen.

 

Ontdek de meerwaarde van digitalisering voor jouw bedrijf

1. Digiscan

Wat Digitaal werken wordt steeds meer de norm. Maar waar staat jullie bedrijf als het gaat om digitaal werken? De Digiscan helpt je om te inventariseren waar jouw bedrijf staat als het gaat om digitalisering. Het invullen duurt zo’n vijf tot tien minuten per module en na afloop krijg je meteen de uitkomst. De scan heeft op dit moment drie modules: organisatie, administratie en Wet kwaliteitsborging.
Wanneer Aanleveren vóór de eerste sessie
Type Scan
Duur 0.5 uur
Waar Online

2. Benchmark

Wat Tijdens deze sessie gaan we in op digitale trends en ontwikkelingen in de bouwsector en vergelijken we jouw bedrijf met de sector: hoe digitaal is jouw organisatie en waar is nog winst te behalen? Op basis van inzichten van experts en good practices van collega’s krijg je als bouwbedrijf inzicht waar jouw kansen liggen
Wanneer 7 maart 2024
Type Workshop
Duur 2 uur
Waar BouwLab R&Do Haarlem

3. Digitale veiligheid

Wat In de huidige maatschappij wordt steeds meer digitaal vastgelegd, ook in de bouw- en infrasector. Al die data wordt steeds waardevoller en wil je als aannemer goed beschermen. Je wilt toch niet dat anderen er zo maar mee aan de haal gaan? Niet elke aannemer heeft hierover de expertise in huis. Laat je informeren over cybersecurity, databanken, privacyrechten, smart data, big data, Open Source, Creative Commons en hoe je dit alles toepast in je werk in de bouw- en infrasector.
Wanneer 14 maart 2024
Type Workshop
Duur 2 uur
Waar BouwLab R&Do Haarlem

4. Klantgedreven digitalisering

Wat Klanten stellen steeds grotere eisen aan de bouwsector. Op basis van klantverhalen uit de praktijk krijg je in zicht in veranderende wensen en eisen.
Wanneer 4 april 2024
Type Workshop
Duur 2 uur
Waar BouwLab R&Do Haarlem

5. Digitaal samenwerken in de keten

Wat De relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in de bouw staat de laatste jaren verder onder druk als gevolg van bijvoorbeeld prijsstijgingen, gebrek aan continuïteit in opdrachten, de afgenomen kennis bij opdrachtgevers. Daarnaast zien we dat nieuwe technologieën de markt doen bewegen en kansen bieden voor versnelling, maar tegelijkertijd aanpassingen vragen van de keten. Dit vraagt om versnelling en betekent een enorme inspanning van de bouw en infra keten. Digitalisering kan hier met de ILS Configurator en BIM aan bijdragen. In deze sessie leer je welke eerste stappen je kan nemen in samenwerking met klant en toeleverancier.
Wanneer 15 april 2024
Type Workshop
Duur 2 uur
Waar BouwLab R&Do Haarlem

6. De waarde van digitalisering

Wat Wat betekent digitalisering naar voor je verdienmodel. En zijn er nieuwe businessmodellen te ontwikkelen op basis van digitale samenwerking in de keten en efficiëntere bedrijfsprocessen. In deze sessie ga je samen met collega’s doorrekenen wat digitalisering voor jou organisatie kan betekenen en wat de eerste vervolgstappen zouden zijn.
Wanneer 16 mei 2024
Type Workshop
Duur 2 uur
Waar BouwLab R&Do Haarlem

7. Makathon modulair bouwen

Wat In een Makathon werken verschillende partijen intensief samen aan de oplossing van een actueel probleem. Studenten, experts en bedrijven verkennen de opgave vanuit ontwerp, digitale en technologische mogelijkheden. 
Wanneer 27 & 28 juni 2024
Type Workshop
Duur 4 uur
Waar

3D Makers Zone Haarlem

Aan de slag met digitalisering van je bedrijfsprocessen

1. Digiscan

Wat Digitaal werken wordt steeds meer de norm. Maar waar staat jullie bedrijf als het gaat om digitaal werken? De Digiscan helpt je om te inventariseren waar jouw bedrijf staat als het gaat om digitalisering. Het invullen duurt zo’n vijf tot tien minuten per module en na afloop krijg je meteen de uitkomst. De scan heeft op dit moment drie modules: organisatie, administratie en Wet kwaliteitsborging.
Wanneer Aanleveren vóór de eerste sessie
Type Scan
Duur 0.5 uur
Waar Online

2. Digitale veiligheid

Wat In de huidige maatschappij wordt steeds meer digitaal vastgelegd, ook in de bouw- en infrasector. Al die data wordt steeds waardevoller en wil je als aannemer goed beschermen. Je wilt toch niet dat anderen er zo maar mee aan de haal gaan? Niet elke aannemer heeft hierover de expertise in huis. Laat je informeren over cybersecurity, databanken, privacyrechten, smart data, big data, Open Source, Creative Commons en hoe je dit alles toepast in je werk in de bouw- en infrasector.
Wanneer 14 maart 2024
Type Workshop
Duur 2 uur
Waar BouwLab R&Do Haarlem

3. Bim en virtueel bouwen

Wat Virtueel bouwen is een werkmethodiek waarbij men ervoor zorgt dat alle relevante informatie van een bouwwerk gedurende de hele levenscyclus wordt opgeslagen, gebruikt, beheerd en ondersteund door een bouwwerk informatie model (BIM). Alle partijen die bij het bouwproces zijn betrokken, gebruiken dezelfde informatie en zien van elkaar wat er gebeurt. Die informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel.
Wanneer 28 maart 2024
Type Workshop
Duur 2 uur
Waar BouwLab R&Do Haarlem

4. Digitaal zakendoen

Wat De overheid wordt steeds digitaler. Je kunt ook als bedrijf steeds meer zaken digitaal regelen, bijvoorbeeld als je een vergunning aanvraagt bij het omgevingsloket, een offerte indient via TenderNed of als je een instemmingsaanvraag moet doen. Het bespaart tijd en geld. Veel bedrijven in onze sector zijn je voorgegaan. Hoe werkt digitaal zakendoen en waarom is het belangrijk?
Wanneer 4 april 2024
Type Workshop
Duur 2 uur
Waar BouwLab R&Do Haarlem

5. Implementatie wet kwaliteitsborging

Wat Vanaf 1 januari 2024 gaat de Wkb gefaseerd in. Als de Wkb van toepassing is, moet je vooraf, tijdens en achteraf zaken digitaal vastleggen en deze gegevens digitaal beschikbaar stellen. Er zijn verschillende toepasbare kwaliteitsmethodieken (instrumenten) beschikbaar. Hoor van een aannemer uit eigen ervaring wat er komt kijken bij de implementatie in de bedrijfsvoering en systemen.
Wanneer 11 april 2024
Type Workshop
Duur 2 uur
Waar BouwLab R&Do Haarlem

6. Keuze aanpak software

Wat Er is een scala aan bouwsoftware beschikbaar waarmee je jouw bouwproces kunt digitaliseren. Om het zoeken naar geschikte bouwsoftware te vergemakkelijken is een overzicht samengesteld. Van software voor projectmanagement, bouwbegeleiding, specifieke cloudoplossingen tot totaalpakketten. Maar welke software pakt voor jouw specifieke situatie het beste uit?
Wanneer 18 april 2024
Type Workshop
Duur 2 uur
Waar BouwLab R&Do Haarlem

7. Makathon modulair bouwen

Wat In een Makathon werken verschillende partijen intensief samen aan de oplossing van een actueel probleem. Studenten, experts en bedrijven verkennen de opgave vanuit ontwerp, digitale en technologische mogelijkheden. 
Wanneer 27 & 28 juni 2024
Type Workshop
Duur 4 uur
Waar

BouwLab R&Do Haarlem

Werken aan een lerende organisatie in één dag

Wat De jongste generatie medewerkers – ‘Gen Z’ – stelt nieuwe eisen aan werk. Persoonlijke groei, jezelf zijn, gelijkwaardigheid. En: impact hebben. Hoe speel je als begeleider in op deze behoeften? Hoe zorg je dat jonge talenten zich thuis (blijven) voelen in jouw bedrijf?
Wanneer Donderdag 25 april 2024
Type Workshop
Duur 8 uur
Waar BouwLab R&Do Haarlem

De kansen van technologie in de bouw in één dag

Wat Industrialisatie is een middel om een aantal dilemma's in de maakindustrie structureel op te lossen. Digitale technologieën als robotisering, 3dprinten, virtual reality, digital twins en het gebruik van data en artificial intelligence zijn onderdeel van deze industrialisering. Maar hoe ga je hier als MKB-onderneming mee starten?
Wanneer Dinsdag 23 april 2024
Type Workshop
Duur 8 uur
Waar BouwLab R&Do Haarlem