Doping en Sportgeneeskunde 

Datum:

Vrijdag 17 maart 2023

Voor wie?

Deze cursus kan gevolgd worden door sportartsen in opleiding, sportartsen, huisartsen  en overige artsen/specialisten en artsen/specialisten in opleiding.

Ja, ik meld mij aan

Wat kun je verwachten? 

In de cursus Doping en Sportgeneeskunde word je wegwijs gemaakt in het antidopingbeleid, de epidemiologie van het dopinggebruik en hoe je om kunt gaan met vragen van sporters die middelen (willen gaan) gebruiken die op de dopinglijst staan, zonder daarmee in conflict te komen met de gedragscode met betrekking tot het geneeskundig handelen respectievelijk het dopingreglement van de WADA.

Waarom deze cursus?  

Vrijwel alle (sport-)artsen worden van tijd tot tijd geconfronteerd met vragen over doping en het antidopingbeleid. Vaak betreft dat fitnesssporters die dopinggeduide middelen willen gaan gebruiken om ‘groter en sterker’ te worden of die juist ‘willen afvallen’ en dat zo ‘gezond’ mogelijk willen doen.  Toch komt het ook voor dat de vraag afkomstig is van een wedstrijdsporter die valt onder het dopingreglement van de desbetreffende sportbond.

Doelstellingen

De doelstellingen van deze cursus zijn:

 • artsen op de hoogte te stellen van de stand van zaken in het gebruik van dopinggeduide middelen;
 • de (bij-)werkingen van dopinggeduide middelen;
 • de ontwikkelingen in het antidopingbeleid (nationaal/internationaal).

Voorbereiding op de cursus

Schrijf jij je in voor deze cursus dan verwachten wij dat je kennis hebt van de ‘Richtlijnen sportmedisch handelen 2015(inclusief de uitwerking daarvan door TeamNL van NOC*NSF) en dan met name van de richtlijnen 13-14 (‘medisch technisch handelen’) en de richtlijnen 15-16 (‘doping’).

Om een beter beeld te krijgen over de (belevings-)wereld van de fitnesssporters vragen wij je om voorafgaand aan de cursus het volgende te bekijken:

Ook zijn er nog interessante fragmenten om kennis van te nemen:

Literatuurverwijzingen

Verder is het de bedoeling dat je de werking en bijwerkingen van dopingmiddelen zelf bestudeert:   

 1. Dopinglijst. Meest recente versie altijd te vinden op www.dopingautoriteit.nl/dopinglijst
 2. De Hon O en Stoele F,  Doping, een stand van zaken,  Gebu 2016; 50: 86
 3. Bettonviel A & O de Hon. De dopingrisico’s van voedingssupplementen. Sportgericht 69(1):16-19, 2015.
 4. Bureau Beke. Sterk Spul - Aard, omvang en ernst van de dopinghandel in Nederland. 2020.
 5. Artikel van Mulier Instituut: De Visie van topsportbegeleiders op een schone sport.

Verder achtergronden zijn te vinden in: 

 1. Hans Wassink et al. ‘Doping; de nuchtere feiten’ van o.a. Arko Sporten Media. ISBN 978-90-5472-296-0
 2. Reents S. Sport and exercise pharmacology. Champaign (IL), Human Kinetics, 2000
 3. Bahrke M. and C.E. Yesalis (eds). Performance-enhancing substances in sport and exercise. Champaign (IL), Human Kinetics Publishers, 2002. 
 4. Moller V, Waddington & J. Hoberman (editors). Handbook of Drugs and Sport. Routledge, 2015. ISBN: 9780415702782
 5. De Hon O, Kuipers H & M van Bottenburg. Prevalence of doping use in elite sports - a review of numbers and methods. Sports Med 45(1):57-69, 2015.
 6. Gezondheidsraad. Dopinggebruik in de ongeorganiseerde sport. Den Haag: Gezondheidsraad, 2010.

Locatie

Bureau Sportgeneeskunde Nederland, Prof. Bronkhorstlaan 26 in Bilthoven (zie contact)

Accreditatiestatus

Accreditatie wordt aangevraagd voor sportartsen en huisartsen voor 6 uur.

Certificaat

Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat.

Kosten

De kosten voor de cursus Doping en Sportgeneeskunde bedragen € 325,-. Dit bedrag is inclusief lunch, koffie, thee en cursusmaterialen. 

Bekijk het programma

Aanmelden

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren