19 oktober 2021

13:45 - 14:15

Inloop en registratie 

14:15 - 14:20

Welkom door dagvoorzitters Herman Sibbel | Movares en Fedor ten Harve | ProRail

14:20 - 15:25

Toekomstbeeld openbaar vervoer (OV)
Overheden en de OV-sector werken samen aan het programma Toekomstbeeld OV 2040. De komende jaren verandert er veel op het gebied van mobiliteit. Onder meer door de groei van de bevolking, de enorme woningbouwopgave en een duurzame leefomgeving. Er wordt een toekomstbeeld geschetst waar intrigerende ontwikkelingen als het European Rail Traffic Management System (ERTMS), de introductie van nieuwe energievoorziening systemen, automatisch bestuurde treinen en het beter benutten van bestaande assets deel van uitmaken.
Jeroen Klinkers, programmamanager mobiliteitsontwikkeling bij ProRail, neemt je mee in de ontwikkelagenda. In pitches worden technologische ontwikkelingen nader toegelicht. 

15:25 - 15:55

Pauze

15:55 - 17:00

Routekaart duurzaamheid
Voor verduurzaming van het spoor focust ProRail op vier sporen: duurzame mobiliteit, energie, natuur en materialen.
Katja Nelissen, beleidsadviseur duurzaamheid, ambassadeur circulariteit bij ProRail neemt je mee in de routekaart. In pitches belichten we verschillende voorbeelden en projecten die daarop aansluiten, zoals de emissie loze bouwplaats of circulair gebouw. 

17:00 - 17:20

Korte pauze

17:20 - 17:55

Impact van Normalisatie op innovatie
Met NEN gaan we interactief in gesprek over hoe normalisatie innovaties bij de spoorwegen kan bevorderen en belemmeren. Pak je kans en stel je vragen over het NEN-traject, wetgeving en nieuwe normeringen direct aan
Rob Dirven, systeemspecialist voorzitter NEC 9 en Arthur Carlebur, consultant bij NEN.

17:55 - 18:00

Afsluiting

18:00 - 19:00

Netwerkborrel