Dutch Power programma 2023

Dutch Power bereidt zich weer voor om de jaarplanning van de evenementen voor 2023 vorm te geven. Graag zien we de input van onze achterban, die een brede vertegenwoordiging is van de sector, terug in de thema’s. Kortom denk en doe jij mee met het vullen van onze evenementenkalender en draag bij met je ideeën, en/of suggesties voor sprekers, onderwerpen en/of pilots?

Jouw input nemen we mee tijdens de brainstorm met het bestuur en de connection group.

Dutch Power & evenementen 2023

Invulling webinar 19 januari en 16 februari 2023

Webinar 19 januari - Digitalisering mogelijke oplossing voor schaarste technisch personeel

Twee recente krantenkoppen benadrukken nog maar eens dat het aantal techneuten afneemt, “ hoe zijn dan wel meer jongeren in de techniek te krijgen” (Hoe zijn dan wél meer jongeren in de techniek te krijgen? (fd.nl)) en  “Energietransitie in gevaar door terugloop van techniekstudenten” (Energietransitie in gevaar door terugloop van techniekstudenten (fd.nl)).

Kan digitalisering een mogelijke ondersteuning / oplossing zijn voor de schaarste aan technisch personeel? 

Webinar 16 februari - Hardcore energiedistributie, deep dive techniek (back to basic), ontwikkelingen op componenten (aanlegtechnieken)

Dutch Power & beurzen 

Klik hier voor meer informatie over een gezamenlijke beursdeelname. 

Hartelijk dank voor het invullen van de enquête. 
Vergeet niet op de button verzenden te klikken. 

Met vriendelijke groeten,
Stichting Dutch Power