Tweedaagse cursus Emergency Sports Medicine

 

Datum:

Woensdagavond 14 juni en donderdag 15 juni 2023

Voor wie?

Deze cursus is voor 3e en 4e jaars AIOS Sportgeneeskunde, (sport-)artsen betrokken bij sportmedische begeleidingsactiviteiten.

Ja, ik meld mij aan

Waarom deze cursus?

Het beeld staat vast in je geheugen gegrift:  voetballers die tijdens een internationale wedstrijd op het voetbalveld, voor het oog van de hele wereld, flauwvallen en gereanimeerd moesten worden. Iets minder dramatisch, maar toch ook aangrijpend zijn sporters die na een ongeval ‘groggy’ het sportveld moeten verlaten, al dan niet op een spinebord met een gestabiliseerde nek-wervelkolom (CWK).

Natuurlijk hou je als begeleidend arts bij de verschillende snelheids- en (bal-)contact sporten rekening met het feit dat er traumata kunnen optreden. Maar ook bij andere sporten kan de begeleidend arts geconfronteerd worden met medische situaties waarbij snel en adequaat medisch handelen vereist is. Daarom is deze cursus in samenwerking met de Schola Medica te Utrecht opgezet.

Doelstelling

Deze tweedaagse cursus Emergency Sports Medicine richt zich op de juiste inschatting en adequate opvang/behandeling van ‘de acute geneeskunde’ waar jij als begeleidend arts mee geconfronteerd kan worden bij een medische begeleidingsactiviteit.

Hier valt onder:

  • medisch handelen bij acute traumata (van hoofd, wervelkolom en het bewegingsapparaat)
  • ‘collapsed athlete’ (reanimatie en gebruik van een AED)
  • de opvang en behandeling van iemand met een anafylactische shock of een toeval.

Wat kun je verwachten?

De cursus start op woensdagavond 14 juni met theoretische uitleg van de ABCDE-methodiek en een korte uitleg van wat er verwacht mag worden van de skill- en scenariotrainingen.

Donderdag 15 juni ga je de besproken ABCDE-methodiek uitgebreid in de praktijk oefenen in de vorm van skill- en scenariotrainingen. Bij de invulling van deze trainingen wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten en de expertise die binnen de Schola Medica is opgedaan bij de training van huisartsen. Zo zal bij de scenariotrainingen gewerkt worden met getrainde en goed geïnstrueerde simulatiepatiënten (professionele acteurs).

Eindniveau

Na afloop van de cursus ben je in staat adequaat sportmedisch te handelen bij de acute problematiek die je kunt tegenkomen in de sportmedische begeleidingssituatie op veel sportgebieden, waaronder:

  1. Het adequaat kunnen beoordelen van de toestand van het slachtoffer en het adequaat kunnen (be-)handelen naar bevinden. Dit volgens de meest recente ABCDE-methodiek;
  2. Het adequaat en uniform kunnen verlenen van spoedeisende eerste hulp in de zin van:
    • Basic Live Support (BSL) en gebruik van de Automatische Externe Defibrillator.
    • Het kunnen stabiliseren van de CWK en het vertillen/vervoeren van de patiënt die van nekletsel verdacht wordt.
  3. De (ernst van de) acute problematiek uniform te kunnen overdragen aan ambulancepersoneel/het ziekenhuis.

Locatie

Schola Medica, Ortelliuslaan 750, 3528 BB Utrecht

Accreditatiestatus

De accreditatie is in aanvraag bij VSG voor sportartsen en bij de CvAH voor Huisartsen.

Certificaat

Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat.

Kosten

De kosten voor de tweedaagse cursus Emergency Sports Medicine bedragen € 875,- . Dit bedrag is inclusief maaltijden, koffie, thee en cursusmaterialen. 

Bekijk het programma

Aanmelden

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren