Hét online event over beleidsinformatie in Nederland

Maak je voor je werk wel eens gebruik van onderzoek? Hoe doe je dat in tijden van transitie? En welke ontwikkelingen zijn er op dit gebied? Laat je bijpraten tijdens ons virtuele beleidsinformatie evenement. Donderdagmiddag 17 juni. Tussen half twee en half vier. En 'spring' eenvoudig tussen de verschillende deelsessies en volg de live keynote van Madelon Eelderink.

Op de zevende editie van FFF2020 op donderdag 17 juni komen beleidsmakers, informatiespecialisten, onderzoekers, datakrakers, bestuurders en GIS-experts samen. Om elkaar te inspireren en ervaringen uit te wisselen over ons jaarthema 'Onderzoek in Transitie'.

Want wat betekenen nieuwe vormen van beleidsonderzoek voor bestuurders en beleidsmakers? Hoe pakt dat uit in de praktijk? Wat kunnen wij daar van leren, en hoe werken we daar goed in samen?

Graag stellen we onze keynote spreker aan jullie voor bij ons online evenement Feiten, Feiten, Feiten 21 op 17 juni aanstaande. Madelon Eelderink is deze donderdagmiddag bij ons als spreker te gast en zal dieper ingaan op Participatief Actieonderzoek. Wat dat is? En hoe dat past bij ons thema Onderzoek in Transitie? Je hoort het allemaal tijdens ons virtuele, (en tóch leuke) evenement.

 

Over Madelon

Al sinds haar eerste PAO in een bergdorp in Guatemala is Madelon gefascineerd door deze benadering: onderzoek inzetten voor maatschappelijke verandering mét de mensen om wie het gaat. Mensen in het dorp kwamen erdoor in beweging op een manier die ze nog nooit eerder had gezien en die ze zelf nooit had kunnen bedenken. De vraag borrelde letterlijk op: waarom passen we dit niet massaal wereldwijd toe om complexe vraagstukken aan te pakken?! In de jaren erna vond ze het antwoord: we zitten vast in ons denken, fondsen worden verkeerd ingezet en de mensen om wie het gaat worden onvoldoende betrokken, waardoor zij passief afwachten tot er (n)iets gebeurt. In haar lezing over Participatief Actieonderzoek schudt Madelon ons hopelijk wakker. Om vervolgens de handvatten te bieden om anders te gaan denken en vol inspiratie weer naar huis te gaan.

Deelsessies, een greep:

David Hamers presenteert de bevindingen van het recente PBL-rapport Grote opgaven in een beperkte ruimte, dat beleidsopties verkent voor de aanpak van complexe ruimte problematiek. Beleidsmakers staan voor grote opgaven op het gebied van de leefomgeving. Er moet een groot aantal nieuwe woningen worden bijgebouwd, om de opwarming van de aarde te beperken moeten er locaties worden gevonden voor windmolens en zonnepanelen, en door klimaatverandering, de landbouw, woningbouw en bedrijvigheid staat de draagkracht van de bodem, het water en de biodiversiteit onder grote druk.

Het is hoog tijd dat we data science in gaan zetten voor de publieke zaak, in plaats van om zo veel mogelijk spullen te verkopen!

Op basis van geavanceerde datatechnieken kun je namelijk ook voorspellen hoe mensen het liefste willen wonen en hun vrije tijd willen besteden. Walter Bokern van Springco Urban Analytics legt in deze sessie uit hoe partijen als het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de gemeente Eindhoven gebruikmaken van machine learning om betere steden te maken en hoe data science mogelijk de toekomst van stedelijke ontwikkeling kan kleuren.

Brede welvaart is een begrip in opkomst. Ook het Fries Sociaal Planbureau (FSP) neemt dit begrip over. In deze sessie worden jullie meegenomen in diverse projecten waarmee het FSP de brede welvaart van Friesland, in zijn geheel en zijn delen, monitort. In woord en beeld worden jullie meegenomen naar het doel, de aanpak en voorbeelden uit de Regio Deals van Noordoost- en Zuidoost-Friesland.

Met: Arlette Bickel MSc, Dr. Wouter Marchand en prof. dr. Marijn Molema.

In de  workshop De lerende evaluatie: mosterd mét de maaltijd verkennen we de aan de hand van ervaringen met verschillende ‘lerende partnerschappen’ van Studio Vers Bestuur nut en noodzaak van lerende evaluaties voor bestuurlijke vernieuwing.

Complexe transities, ruimte geven aan initiatieven vanuit de samenleving: overheden opereren steeds vaker in een netwerkende en responsieve rol om doelen te bereiken. Doelen die zich gaandeweg ontwikkelen.

Een andere manier van sturen vraagt om een andere manier van evalueren en verantwoorden. Met een accent op leren in plaats van het kwantitatief meten van resultaten. Op meekijken in plaats van terugkijken en inzichten direct benutten.

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren