Workshop Nini de Graaff

Focusing en Schaamte

  30 oktober 2021, 10 -17 uur

De Nieuwe Praktijk Rotterdam

 

In deze workshop is er aandacht voor hoe gevoelens van schaamte tijdens een psychotherapeutische gesprek bij de cliënt of bij de therapeut op een constructieve manier benaderd kunnen worden, waardoor het vaak overspoelende karakter van schaamte minder bedreigend wordt.

Eerst bespreken we het begrip schaamte, de definitie en de fenomenologie. In therapie is het doel cliënten tot een grotere mate van zelfacceptatie te brengen. Schaamte kan hier een enorm belemmerende rol in spelen. Hetzelfde geldt in feite voor de therapeut: kan de therapeut in voldoende mate met zijn eigen innerlijke criticus omgaan en van daaruit empathisch naar zichzelf en naar de cliënt zijn? Degene die zich schaamt is kwetsbaar, vaak maar al te kwetsbaar.

Vervolgens gaan we na of een focusing-aanpak effectief kan worden ingezet. Een sprongetje naar het oplossingsgerichte kader kan wellicht ook behulpzaam zijn. Kan de procesblokkade die wordt veroorzaakt door schaamte worden opgeheven en is het mogelijk om daarna weer in het experiëntiële spoor te komen? 

 

 

 

 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren