23 november 2022

13:00 - 13:30

Inloop

13:30 - 13:05

Opening dagvoorzitter Frans Provoost | Alliander

13:35 - 13:55

Gaia 8.4 Berto Jansen | Phase to Phase

13:55 - 14:15

LS-netrekenen 8.0 Colin Willemsen | Phase to Phase

14:15 - 14:35

Modelleren van weerstandsbeïnvloeding in Gaia Martijn Roos | Enexis

14:35 - 14:55

Buurtgericht Gaia-rekenen voor toekomstvaste LS-netten Jur Erbrink | Alliander / Qirion

14:55 - 15:25

Pauze

15:25 - 15:45

Capaciteitsanalyse laagspanningsnetten Edward Coster | Stedin

15:45 - 16:05

Flexibele apparaten en stochastisch netrekenen in Gaia Bart van der Holst | TU/e

16:05 - 16:25

Synchronisatie Wilbert Prinssen  | Phase to Phase

16:25 - 16:30

Sluiting dagvoorzitter Frans Provoost | Alliander

16:30

Borrel

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren