Aanmelden

Dinsdagmiddag 28 september van 15.30 tot 17.00 uur

Tijdens een online gastcollege gaat Jan Gerard Hoendervanger de ontwikkelingen en constateringen omtrent Activiteit gerelateerd werken toelichten.

 

Activiteit gerelateerd werken wanneer is het succesvol voor een medewerker?

Op basis van het promotieonderzoek van Jan Gerard Hoendervanger en de verwachte veranderingen in de manier waarop kenniswerkers hun werk uitvoeren, kan het volgende toekomstbeeld van effectieve ABW (Activity Based Working) omgevingen worden geschetst:

(1) een uitgebreid aanbod van aantrekkelijke, inspirerende plekken voor formele en informele sociale interactie (face-to-face)

(2) voldoende aanbod van gesloten werkplekken om concentratiewerk en videobellen te ondersteunen

(3) geavanceerde ICT voorzieningen en adequate, gesloten plekken voor samenwerken en (‘hybride’) overleg op afstand

(4) een werkcultuur die bewust gebruik van verschillende werklocaties en werkplekken, afgestemd op persoonlijke behoeften en mogelijkheden, ondersteunt.